Na Podkově 84
569 92  Bystré u Poličky
Česká republika
hotel roku

HISTORIE HOTELU  a PERLIČKY Z BYSTERSKÝCH DĚJIN

První písemná zmínka o městě Bystré pochází z roku 1349, kdy Arnošt z Pardubic informuje papeže o rozsahu nové diecéze Litomyšlské o jejím rozsahu a zmińuje se o farním kostele v Bystrém. Název pochází od názvu potoka, na kterém osada ležela – Bystrý. V roce 1368 byla ves Bystré povýšena Karlem IV. na město se znakem :

znak města Bystré

Po vypálení původní osady byla na Trstenické stezce postavena nová trhová ves Bystré (zmiňována roku 1349) ve tvaru podkovy. Prvními majiteli obce Bystré byly páni z Mokošína. Od roku 1213 ves patřila ke svojanovskému panství. Za vlády Karla IV. byla povýšena na město. V pozdějších dobách získalo město řadu privilegií – např. vybírání mýta, právo týdenního trhu a jiné.

V 16. století se novým majitelem města stal Jan Bezdružický z Kolovrat, jenž nechal přestavět místní tvrz. Roku 1604 umírá a je pohřben v hrobce v místním kostele. Následujícími majiteli byli páni z Martinic, kteří zahájili v Hamrech (dnes část Bystrého) těžbu železné rudy.

Za třicetileté války bylo město zpustošeno; v roce 1624 tudy táhl Albrecht z Valdštejna

Dům byl majetkem vrchnosti pravděpodobně od r. 1621. Nynější vzhled barokního domu, dokládající zděnou výstavbu obce, je z druhé čtvrtiny 18. století, kdy byl majitelem Václav Češka

Roku 1629 vynesl purkmistr a rada města Bystryho vynesl ortel nad Janem Lukšů, který za skutky spáchané tuto smrt z milosti  podstoupiti má: Aby předkem mečem strestán podle práva městského od pravé ruky a nohy až do levé ruky a nohy hnátové jako kolem zpřeráženy jsouc, do téhož kola vpleten a a týmž kolem vyzdvižen. A jeho hlava na špic nad kolo nastrčená aby byla pro vejstrahu jiných.

Jedne ze skutků Jana  Lukšů je opravdu mrazivý.  Je popsáno také ve Smolné knize města bystrého.

Druhé vyznání outrpné   Maryjany: Páni milí, co jsem předešle mluvila před trápením, na trápení, tak nyní mluvím, že jsem těch dvy dětí s týmž Janem Lukšem živa měla. a on Jan ode mně živé bral a mordoval. Že on mluví, abych já jemu měla rozkazovati, aby je zamordoval, toho není, ale aby na ně pařinu vhodil, aby neplakalo. Což on tak učinil , vhodíc tu peřinu na ně, je oby zadusil. Ano i to mně mluvíc, abych jim prsou nedávala.

1670 – 1690 Ondřej Němců Hlásenský koupil ten grunt aneb dům šenkovní od Vrchnosti za 500 kop

V roce 1686 koupil bysterské panství Leopold z Valderode.

1690 – 1696 Jan Elčkner z Banína koupil za rýn. 150 zl. Nebo 128 kop 32 gr., ale v šacuňku za 500 kop zůstává

1696 – …. Jan Čížka z Limberka, šenkýř za 500 kop

Roku 1707 kupuje Bysterské panství ve veřejné dražbě Jakub Hanibal, hrabě z Hohenembsu, který nechal ve městě postavit radnici.

….. – 1720 Václav Čížka po otci za 500 kop

V roce 1720 také předal bysterské panství Jakub Hanibal svému synovi a sám se odstěhoval do Vídně. V roce 1723 byl zbořen původní, svojí velikostí již nevyhovující kostel, a začalo se s výstavbou nového kostela. Ten byl 27.10. 1726 vysvěcen.

1720 – 1752 Jiří Češka po otci za 500 kop

Za deset let poté, v roce 1736, vrchnost dovezla první brambory. Poddaní je odmítali sázet z bázně před otrávením. Vrchnost uspořádala na zámku hostinu, kde nutila poddané tuto, v pozdějších letech nejrozšířenější plodinu tohoto kraje, jíst a přesvědčit je, že jsou k jídlu.

V roce 1783projížděl Josef II. přes Bystré. Přespal u radního Vernera, vojenského vysloužilce (nyní prodejna Enpeky). Celou noc Verner císaře věrně hlídal.

V roce 1786 byl zrušen hřbitov u kostela (tedy před nynějším hotelem). Nový hřbitov byl založen za obcí na pozemcích Fajta – dodnes Fajtovo.

Za jeho syna Františka Rudolfa byl položen základní kámen ke kostelu a založeny nedaleké lázně Balda.

1752 – 1785 Jakub Dytrych přiženil se k vdově po Jiříku Češkovi

Ve druhé polovině 18. století se do dějin výrazně zapsala hraběnka Marie Rebeka Josefa z Harrachu, rozená z Hohenemsu.

1785 – 1794 Václav Češka na osm let po zemřelém Jakubu Dytrychovi

Roku 1784

1794 – 1820 Jan Dytrych po otci Jakubovi 34 jiter polí, 11 jiter luk a

4 jitry lesa dle šacuňku 585 zl. 20 kr.

1820 – 1837 František Dytrych po otci za 4000 z.

V roce 1826 byla odstraněna hřbitovní zeď kolem kostela se čtyřmi branami a zbourána kostnice. Na tomto místě pak byla postavena výstavná škola – dnes budova ZUŠ. V ní bylo zřízeno i důstojné bydliště pro školní pomocníky. Těm bylo v roce 1824 přísným zákazem znemožněno přivydělávat si ke skromnému příjmu vypomáháním v hospodě a při slavnostech a pohřbech.

1837 – 1849 Josef Puchar po otci za 4420 zl.

1849 – 1855 Petr Puchar po otci za 3000 zl.

Roku 1869 rod Hohenembsů vymírá a bysterské panství připadlo císaři Františku Josefu II.

1855 – 1884 Josef a Anna Mašíkovi za 7760 zl.

Císařským patentem byla zrušena robota. Občanské svobody přinesly uvolnění mravů. Bez povolení vynikly v Bystrém další hospody: U leklého kapra, U řvoucího lva a U třech flusů. V nich se vybíjelo nadšení pro nový řád.

Další rok 1885 je 16. května tolik sněhu, že na hartmanskou pouť jeli družičky na saních.

1884 – 1894 Ignác Dědič, poštmistr

Františku Josefu II., který ho vlastnil až do vzniku Československa v roce 1918.

1894 – 1933 Jan a Anna Hauptovi

1933 – 1947 Jan Haupt a syn

1947 – 1949 Jan a Josefa Burešovi

1949 – Vlasta Burešová, dcera, provdaná Halvová

Poté se z tohoto stavení stávají sklady místního Nákupního střediska a jiných „pronajímatelů“. Až do roku 1996 zde ještě bydlí poslední nájemníci.

Část hotelového komlexu v původní podobě před rekonstrukcí v roce 2003

Až do roku 2003 dům nebezpečně chátrá a stává se nežádoucí ozdobou našeho města. Po marných pokusech jiných majitelů se současný majitel p.Horák se stavebními zkušenostmi a vlastni stavební firmou pouští do poslední a úspěšné rekonstrukce, která byla dokončena r.2005.

Záhy poté ještě kupuje přilehlou budovu bývalé Preciosy, ke které je přistavěn bazén se slanou vodou a obě budovy jsou propojeny ve velký uzavřený komplex budov s veškerým zázemím a službami, který projdete po vniřních chodbách klidně i v plavkách.

Materiál o historii jsem zpracovala za pomoci informací  p. Unčovského (informace z pozemkové knihy)

 

 

Hotel Bystré *** na Vysočině představuje příjemné ubytování v blízkosti přírody. Nachází se v centru malého městečka Bystré, nedaleko Svitav a krásného města Polička. Nově zrekonstruované historické budovy hotelu jsou často a opakovaně vyhledávány návštěvníky pro svou příjemnou atmosféru a ochotný personál. Hotel Bystré je Family friendly – tedy hotel přátelský k rodinám s dětmi. Nabízí také bezbariérové ubytování a je vhodný i pro tělesně postižené, seniory, rodiny s malými dětmi (kočárky) a podobně.

© 2012–2017 hotel-bystre.cz Created by Zserver

Hotel Bystré v Bystrém hodnocení