Na Podkově 84
569 92  Bystré u Poličky
Česká republika
hotel roku

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Bystré***

I. SMLUVNÍ STRANY

a) Vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovaným ( dále jen hostem) a provozovatelem ubytovacího zařízení se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2326 až § 2331.  

b) Smlouvou o ubytování  se provozovatel (Zdeněk Horák, Hartmanice 129, 569 92 Bystré, IČ: 12010685) zavazuje poskytnout ve své provozovně Hotel Bystré***, Nám Na Podkově 84, Bystré 56992)  na sjednanou dobu ubytování a služby spojené s ubytováním.

II. OBJEDNÁVKA POBYTU

a) Poptávka  pobytu může být elektronicky ( email: hotelbystre@seznam.cz),  osobně ( na recepci hotelu), telefonicky na tel. čísle 605 539 700, 461 741 108 či dopisem na adrese hotelu.    

 b) Na základě poptávky bude vytvořena  nabídka ubytovacích služeb, vycházející z aktuálních pobytových balíčků a ceníku Hotelu Bystré. 

c) Závazné potvrzení objednávky, rozsahu a obsahu smluvně sjednaných služeb,  cen a termínu bude jasně uvedeno v potvrzujícím e-mailu hotelu s přiloženým voucherem s potvrzením závazné objednávky (dále jen rezervace). Voucher slouží jako potvrzení rezervace, proto jej předloží host při příjezdu do hotelu.  

d) Zájemce může závazně objednat ubytovací služby a darovat je třetí osobě DÁRKOVÝ POUKAZ. Termíny pobytu mohou být dohodnuty  při objednání DP nebo přímo s obdarovaným. Po přijetí platby na účet ( bod III. b) mu bude zaslán DP, jehož forma i obsah budou se zájemcem konzultovány.

III. PLATBA POBYTU

a) Při závazné rezervaci může hotel požadovat zálohu ve výši  50% ceny pobytu. Na  základě fakturačních údajů uvedených hostem bude zaslána zálohová faktura splatná před zahájením ubytování. Teprve po přijetí platby na účet ubytovatele je  pobyt závazně rezervován.    

b) Host může svůj pobyt uhradit předem fakturou. Tu si vyžádá písemně na recepci hotelu. Na  základě fakturačních údajů uvedených hostem bude zaslána zálohová faktura. Po zaplacení faktury na účet ubytovatele bude  pobyt závazně rezervován.

c) Host může využít FKSP svého zaměstnavatele event. obdobných fondů zaměstnavatele k úhradě pobytu. Faktura bude vystavena na základě konkrétní písemné objednávky s jasným uvedením fakturační adresy.   

 d) Pobyt bude vyúčtován na recepci hotelu v den odjezdu hosta.  Hotel si vymiňuje  v některých případech právo požadovat zaplacení objednané služby již při příjezdu. Platba může být provedena:

  • hotovostí v platné české měně
  • platební kartou  (Visa, Master Card)
  • sodexo poukázkami
  • bankovním převodem na účet po vystavení faktury

  IV. ZMĚNA NEBO STORNO REZEVACE   

a) Host je oprávněn požádat kdykoliv o změnu rezevace, či rezevaci zrušit. Vždy tak musí učinit písemně (možná je i elektronická forma).

b) Ubytovatel může požadovat v oprávněných případech škodu vzniklou zrušením rezevace formou storna. Jedná se o rezevace především v letní sezóně a termínech, kdy lze předpokládat zvýšený zájem o ubytování. 

c) Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci) pobyt zrušit nebo změnit dohodnuté podmínky pobytu. Tyto změny musí ubytovatel oznámit co nejrychleji, nejpozději však 5 dnů před započetím služby. Pokud s nimi zákazník nesouhlasí, je oprávněn od  smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit a požadovat vrácení již zaplacené zálohy či faktury.

d) Storno  podmínky při platbě před zahájením ubytování a v případě zrušení rezevrace hostem:

  • zrušení pobytu 30 -15 dní před dnem příjezdu 25% předpokládané ceny pobytu
  • zrušení pobytu 15  -7  dní před příjezdem 50% předpokládané ceny pobytu
  • zrušení pobytu 7  dní a méně před příjezdem 75% předpokládané ceny pobytu
  • den příjezdu 100% předpokládané ceny pobytu
  • v případě dárkového poukazu 100% z ceny dárkového poukazu při nevyčerpání do daného termínu

e) Za nevyčerpané objednané služby a změny objednaných služeb ze strany hosta  v průběhu pobytu neposkytuje hotel žádné náhrady, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. To platí i  při ukončení pobytu před dohodnutým datem.

V. UBYTOVACÍ SLUŽBY

a) Při příjezdu do hotelu je každý host povinnen dle zákona předložit občanský průkaz . Tím získává právo na běžné užívání najatých prostor a čerpání dohodnutých služeb.

b) Více informací o ubytování v Hotelu Bystré najde host v Ubytovacím řádu Hotelu Bystré.  O službách spojených s ubytováním v Hotelu Bystré se můžete informovat v Provozním řádu krytého bazénu Hotelu Bystré. další informace mu budou poskytnuty na recepci Hotelu Bystré.

 b) Host zodpovídá ubytovateli za případnou škodu  kterou způsobí úmyslně či neúmyslě  v prostorách Hotelu Bystré on, či  s ním ubytované osoby i zvířata. Je povinnen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a nahradit vzniklou újmu.                                                                                                    

d) Pokud má host připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinnen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

e)  Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li písemně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

f)  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení  sporu  určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,  web: https://adr.coi.cz,  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

g) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 VI. ZÁVĚR

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online – v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

Hotel Bystré *** na Vysočině představuje příjemné ubytování v blízkosti přírody. Nachází se v centru malého městečka Bystré, nedaleko Svitav a krásného města Polička. Nově zrekonstruované historické budovy hotelu jsou často a opakovaně vyhledávány návštěvníky pro svou příjemnou atmosféru a ochotný personál. Hotel Bystré je Family friendly – tedy hotel přátelský k rodinám s dětmi. Nabízí také bezbariérové ubytování a je vhodný i pro tělesně postižené, seniory, rodiny s malými dětmi (kočárky) a podobně.

© 2012–2017 hotel-bystre.cz Created by Zserver

Hotel Bystré v Bystrém hodnocení