Na Podkově 84
569 92  Bystré u Poličky
Česká republika
hotel roku

Vítáme Vás v městečku Bystré.

Historie naší malebné obce je zajímavá. Významně zasáhli do života obce majitelé bysterského panství – Hohenemsové. Rádi se s Vámi podělíme o střípky z dějin zachycené na obrazech z obrazárny tohoto rodu, které jsem použila s laskavým svolení autora fotografií J. Feltla a majitele obrazů Městského Muzea a galerie v Poličce

Františka romana

Františka Romana, hraběnka z Hohenemsu, rozená de la Roche (1712- 1752)

Františka Romana, hraběnka z Hohenemsu, rozená de la Roche (1712- 1752)

Dcera piemontského šlechtice Karla Rainalda de la Roche byla třetí manželkou hraběte Františka Rudolfa z Hohenemsu. Z manželství pocházely dcery Karolína a Františka, které se krátce staly majitelkami zámku v Bystrém. Společně s manželem je pohřbena v kryptě kostela sv. Jana Křtitele a panny Marie Karmelské v Bystrém

POZOR – ZAJÍMAVOST Pokud budeme uvádět skutečného otce, je třeba napsat, že byla ve skutečnosti dcerou lahůdkáře Laroche, nikoliv šlechtice de la Roche piemontského původu. Dopátral jsem tuto skutečnost nedávno.
Kastelán zámku Kunín

Prvním dochovaným písemným dokladem o existenci Bystrého je listina arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1349. Bystré je zmiňováno v souvislosti s farním kostelem (Bystrei cum Trpina). Existují i materiály, které se o Bystrém zmiňují v souvislosti se starším datem, ale bez průkazného historického základu. Mezi ně patří například Kronika česká od Václava Hájka z Libočan, kde je Bystré datováno už k roku 1012. Tento rok údajně proběhla bitva mezi Čechy a Poláky na místě, kterému se dnes lidově říká U Kostelíčka.

Kaspar

Kašpar – hrabě z Hohenemsu (1573 – 1640)

 

Hohenemsu (1573 – 1640) se svou rodinou. Uměnímilovný syn Jakuba Hanibala I. z Honenemsu náležel k nejvýznamnějším členům celého rodu.

Bysterské panství za 234 000 zlatých koupil od Jana Pavla hraběte z Valderode roku 1707 Jakub Hanibal III., hrabě z Hohenemsu. Rod Hohenemsů pocházel z Rakouska a jeho příslušníci hovořili jen německy. Hrabě nechal postavit novou radnici, k jejíž stavbě daroval všechny potřebné materiály. Panství přenechal svému synovi Františkovi Rudolfovi už za života v roce 1720. V době, kdy vlastnil panství, musel se potýkat s častými nepokoji v Bystrém. Vydal proto nařízení, že kdo jiného hanobí, bude uvězněn na 14 dní ve vězení. František Rudolf zemřel v roce 1756 bez mužských potomků a jeho majetek přešel na Františka Vilém III. hrabě z Hohenemsu.V roce 1757 potvrdil obyvatelům panství výsady a brzy na to zemřel jako poslední mužský potomek rodu.

Zahradní hostina

Zahradní hostina Hohenemsů

Zahradní hostina Hohenemsů – detail obrazu Hohenemské galerie, který zachycuje slavnost zasnoubení Markéty z Hohenemsu s Fortunátem Madruzem. Obraz zdobil koridor zámku v Bystrém

Panství zdědila jeho dcera Marie Rebeka Josefa hraběnka z Hohenemsu. Byla poslední majitelkou panství, která nechala pro Bystré potvrdit výsady a privilegia. Byla známa pro svou dobrosrdečnost a ochotu pomáhat chudým, čímž ovšem panství značně zadlužila. Marie Rebeka zemřela roku 1806 a zapsala se do srdcí obyvatel Bystrého jako velmi oblíbená hraběnka. Hraběnčinou dědičkou byla její dcera Marie Valburka Josefa Kajetána. Tato hraběnka se v panství zasloužila o velký rozvoj školství. Její zásluhou byl vystavěn soukromý výchovný institut v Kuníně, kam posílala nadané žáky a žákyně i z bysterského panství. Nechala postavit v Bystrém novou školu, což učinila i v blízkém Trpíně a Baníně. Otevření bysterské školy už se nedočkala, protože zemřela před jejím dokončením roku 1828.

Mari Valburga

Marie Valburga, hraběnka z Waldburg-Zeilu, rozená z Harach-Honenemsu
(1762 – 1828).

Marie Valburga, hraběnka z Waldburg-Zeilu, rozená z Harach-Honenemsu (1762 – 1828). Poslední ženská příslušnice rodu Hohenemsů. Byla dcerou majitelky bysterského zámku Marie Rebeky a její dědičkou. Jedna z nejpozoruhodnějších moravských žen. Založila na zámku v Kuníně jeden z nejlepších vzdělávacích ústavů střední Evropy.

Po smrti hraběnky Marie Valburky následovalo 20 let soudních sporů o dědictví jejího majetku. Panství bylo v té době spravováno administrátory Františkem Matzkem a poté Františkem Beckem . Nakonec bylo panství přiřknuto Ernestině, svobodné paní z Langetu. Po pruskorakouské válce darovala baronka obyvatelstvu velkou finanční sumu na opravu škod, způsobených v souvislosti s válkou. Dále pomáhala obyvatelům Bystrého poskytnutím stavebních materiálů na opravy domů, které byly zničeny požáry, povodněmi a vichřicemi. Zemřela roku 1868 a bysterské panství přešlo do vlastnictví Císaře a krále Františka Josefa I.

Část bohatého dědictví rodiny Hohenemsů, řada obrazů a vzácná rodová knihovna, byly po smrti hraběnky Walburgy převezeny na zámek do Kunína na severní Moravě. Barokní zámek v Kuníně představuje jediný zámek v Českých zemích, který je dílem věhlasného vídeňského stavitele J. http://www.hotel-bystre.cz/perlicky-z-bysterskych-dejinL. http://www.hotel-bystre.cz/perlicky-z-bysterskych-dejin http://www.hotel-bystre.cz/perlicky-z-bysterskych-dejin http://www.hotel-bystre.cz/perlicky-z-bysterskych-dejinHildebrandta. Po vzorné památkové obnově byl v roce 2004 zpřístupněn veřejnosti, která se může u s Hohenemským dědictvím seznámit ve výstavních púrostorách na radnici v Poličce.

Hotel Bystré *** na Vysočině představuje příjemné ubytování v blízkosti přírody. Nachází se v centru malého městečka Bystré, nedaleko Svitav a krásného města Polička. Nově zrekonstruované historické budovy hotelu jsou často a opakovaně vyhledávány návštěvníky pro svou příjemnou atmosféru a ochotný personál. Hotel Bystré je Family friendly – tedy hotel přátelský k rodinám s dětmi. Nabízí také bezbariérové ubytování a je vhodný i pro tělesně postižené, seniory, rodiny s malými dětmi (kočárky) a podobně.

© 2012–2017 hotel-bystre.cz Created by Zserver

Hotel Bystré v Bystrém hodnocení